Πολυφαινόλες

Στο βιολογικό σύστημα οργανισμού παράγονται δραστικές μορφές οξυγόνου και μετά αδρανοποιούνται μέσα στο βιολογικό σύστημα σε μια σταθερή βάση κατά τη λειτουργία του. Αυτά τα μόρια είναι γνωστά ως ελεύθερες ρίζες. 

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις ελεύθερες ρίζες στη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Σε ιδανικές συνθήκες οι ελεύθερες ρίζες διατηρούνται σε ισορροπία και ισοζύγιο παραγωγής και αδρανοποίησής τους.  Το οξειδωτικό στρες είναι η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου και της ικανότητας ενός οργανισμού να τις αδρανοποιεί.

Οι δραστικές ελεύθερες ρίζες, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, διοχετεύονται στα όργανα και τους ιστούς του οργανισμού. Οι ελεύθερες ρίζες εισχωρούν στα κύτταρα και επιφέρουν αρνητικές συνέπειες σε ολόκληρο τον οργανισμό, με κυριότερη συνέπεια τη πρόωρη γήρανση των ζωτικών οργάνων του οργανισμού και κατά συνέπεια διαταραχές στις ζωτικές λειτουργίες του.

Οι πολυφαινόλες αποτελούν περισυλλέκτες ελευθέρων ριζών με ευεργετική δράση απέναντι στο οξειδωτικό στρές και τις συνέπειές του.

Το Πολυφαινολικό Συμπήρωμα Διατροφής της Caltica περιέχει 10 mg Tyrosoles ανά 20 g ελαίου και προστατεύει τα λιπίδια του αίματος από το οξειδωτικό στρες. Επιπρόσθετα, η oeleocanthal και η oleacein διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες.