Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε σκιερά μέρη και διατηρείται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 25֯C.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες, στο φως και τον αέρα.

Σφραγίστε με το καπάκι για να περιορίζεται η επαφή του με το οξυγόνο, ώστε να παραμένουν αναλλοίωτα τα συστατικά του ελαίου.

Συσκευασία

Παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με χημικές μεθόδους. Η τυποποίηση και η εμφιάλωση του γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εμφιαλώνεται σε γυάλινη φιάλη των 250ml που πληροί όλες τις προδιαγραφές επαφής με τα τρόφιμα.