Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κατοικίδια με την μουσική;