Σαλμονέλα: μπορούν να πάθουν σαλμονέλα τα κατοικίδια μας;